Letošní SAHULA FEST se koná v den nedožitých Františkových 49. narozenin! Což je 8.4.2012. Letos, ostatně stejně jako i v minulých letech, se můžete zúčastnit memoriálního festivalu k uctění památky význačného českého umělce, pana Františka Sahuly. V pořadí třetí Sahula fest se uskuteční v romantickém údolí řeky Sázavy a to konkrétně v hostinci Na Marjánce ve Stříbrné Skalici. Vědcům ani nám se nepodařilo zcela přesně zjistit, zdali měl Franta k hospodě nějaký supervřelý vztah, nicméně kdo ho znal, jistě o tom nepochybuje!

Na festivalu vystoupí: Fanánek a Synové výčepu, Doctor P.P a MZH.