Podle facebookové stránky festivalu Sonisphere, se letos tento festival v České republice NEUSKUTEČNÍ . Bude se konat pouze v Polsku, Finsku, Francii, Španělsku, Švýcarsku a Anglii.