Pár obrázků z  josefovského klubu Bastion35. Kde 22.9.2011 hrály kapely Torture Squad, Tortharry, Ganka, Exorcizphobia.